Rhythms and Repertoire

Rhythms and Repertoire [PDF - 3MB]

Activity 2 Audio Examples

Activity 2 Audio Example 1 (backing track)

Activity 2 Audio Example 2

Activity 2 Audio Example 4

Activity 2 Audio Example 3

Activity 3 and 4 Audio Examples

Sample 1

Sample 2

Sample 3

Sample 4

Sample 5

Sample 6

Sample 7

Sample 8

Sample 9